patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(2): 150-153endodaj do koszyka

Wpływ pola magnetycznego na wybrane kremy kosmetyczne


Klaudia Zamiatała 1/, Jerzy Domański 1/, Magdalena Krystyjan 2/, Piotr Tomasik 1/

1/ Cracow College of Health Promotion, Cracow
2/ Department of Carbohydrate Technology, University of Agriculture, Cracow

Streszczenie
Wprowadzenie. Kremy są preparatami do powierzchniowego stosowania w celach pielęgnacyjnych i leczniczych. Poza olejami i wodą zawierają one różne składniki biologicznie czynne i środki zapachowe. Wszystkie składniki odpowiedzialne są również za właściwości fizykochemiczne tych preparatów. Właściwości te łącznie z właściwościami sensorycznymi w decydujący sposób wpływają na jakość, trwałość i sposób stosowania kremów.
Cel. Wydaje się, że wystawienie kremów lub skóry pokrytej kremem na działanie pola magnetycznego (MF) może polepszyć efekty pielęgnacyjne i ułatwić nakładanie kremów.
Materiały i metody. Badano uniwersalny krem Nivea nadający się do każdej skóry, oparty na oleju przeciwzmarszczkowy krem Soraya i zawierający naturalną oliwę krem Ziaja do skóry normalnej i suchej. Na kremy te działano polem magnetycznym 0.1 T w temperaturze pokojowej przez 1, 15 i 30 min, a następnie sprawdzano efekt tego działania reologicznie poprzez pomiar widma mechanicznego oraz sprawdzanie jakości rozprowadzania tych kremów na skórze.
Wyniki. Pole magnetyczne nie zmienia elastyczności i plastyczności kremów Nivea i Soraya podczas gdy te parametry kremu Ziaja zmniejszają się pod wpływem wystawienia na pole magnetyczne. Po początkowym 1 min działaniu pola magnetycznego, które najbardziej obniża elastyczność i plastyczność parametry te nadal lecz w mniejszym i nieregularnym względem czasu stopniu obniżają się wraz z czasem ekspozycji na pole. Po działaniu pola krem Nivea lepiej się rozprowadza, natomiast jego wchłanianie i kleistość nie zmieniają się w dający się stwierdzić sposób. Pole magnetyczne znacznie ułatwia rozprowadzanie kremu Soraya, a jego kleistość znacznie się obniża, ale nie zanika zupełnie. Wchłanianie kremu Ziaja pod wpływem działania pola magnetycznego się nie zmienia, ale jego rozprowadzanie staje się łatwiejsze, a kleistość spada.
Wnioski. Pole magnetyczne wpływa na reologię badanych kremów kosmetycznych i ułatwia ich rozprowadzanie oraz wchłanianie i zmniejsza ich kleistość.

Słowa kluczowe: krem Nivea, krem Soraya, krem Ziaja, reologia, elastyczność, plastyczność, rozprowadzanie