patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(2): 163-167pldodaj do koszyka

Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona


Joanna Płocica 1/, Paweł Turek 2/, Wiesław Figiel 3/, Barbara Tal-Figiel 3/

1/ Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
2/ Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3/ Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Streszczenie
Wprowadzenie. Obecnie kosmetyki naturalne zyskały dużą popularność zarówno na świecie, jak i w Polsce. Od wieków stosowano do pielęgnacji ciała surowce naturalne, jednak dynamiczny rozwój chemii, który nastąpił w wieku XIX, spowodował wprowadzanie do receptur kosmetyków substancji syntetycznych. Zainteresowanie surowcami naturalnymi powróciło pod koniec ubiegłego stulecia.
Cel. Głównym celem badań było ukazanie metod analizy sensorycznej jako użytecznego narzędzia dla oceny wprowadzanych produktów kosmetycznych.
Materiały i metody. Badanie sensoryczne przeprowadzono przy użyciu metody oceny profilowej. Następnie przeprowadzono ocenę konsumencką z wykorzystaniem hedonicznej skali werbalnej.
Wyniki. Przeprowadzona ocena trzech wybranych preparatów kosmetycznych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona z linii "SHIATSU" wykazała pozytywną ocenę wszystkich kosmetyków poddanych badaniu. Najwyższą ocenę otrzymał peeling ryżowo-wiśniowy do ciała w kategoriach: działania na skórę, zapachu i oceny ogólnej.
Wnioski. Badania sensoryczne są wykonywane w celu sprawdzenia jakości wprowadzanych do obiegu nowych preparatów kosmetycznych oraz do modyfikowania produktów już istniejących. Metoda ta polega na ilościowym profilowaniu wrażeń, wykorzystywana jest często w badaniach przechowalniczych w szczególności do określenia trwałości kosmetyków. W przypadku kosmetyków naturalnych jest to szczególnie istotne.

Słowa kluczowe: kosmetyki naturalne, kosmetyki syntetyczne, analiza sensoryczna