patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(4): 277-279endodaj do koszyka

Oświadczenia stosowane w związku z produktami kosmetycznymi


Paulina Malinowska

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie
Oświadczenia o produktach są szeroko stosowane w przemyśle kosmetycznym. Informują o właściwościach lub funkcjach wyrobu na etapie etykietowania, udostępniania na rynku i reklamowania produktów kosmetycznych. Oświadczenia te stanowią podstawowy sposób rozróżniania produktów, pomagają konsumentom w ich wyborze, pobudzają innowacje i wspierają konkurencję. W lipcu 2013 roku Komisja Europejska przyjęła listę wspólnych kryteriów dotyczących uzasadnienia oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi. W niniejszej pracy przedstawiono główne aspekty rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.

Słowa kluczowe: oświadczenia, wspólne kryteria, kosmetyki