patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(4): 286-292pldodaj do koszyka

Składniki odpowiedników wyrobów perfumeryjnych wysokiej jakości z linii orientalnej oznaczonych techniką GC/MS. Część II. Wyroby przeznaczone dla mężczyzn


Karolina Boryna 1/, Wiktor Wesołowski 2,3/, Joanna Borowiecka 4/

1/ PharmaSwiss Poland Sp. z o.o. w Warszawie
2/ Zakład Toksykologii Katedry Toksykologii i Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
4/ Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Zapachy orientalne wyróżnia ciepła i egzotyczna barwa kompozycji zapachowej dzięki słodkiej nucie wanilii, aromatom korzennym, żywicznym i zwierzęcym.
Cel. Określenie składu jakościowego wybranych substytutów z linii orientalnej firmy dystrybuującej kosmetyki z wykorzystaniem techniki GC/MS. Stwierdzenie czy zastosowane składniki są zgodne z dopuszczonymi przez IFRA.
Materiał i metody. Jedenaście wyrobów perfumeryjnych z linii orientalnej przeznaczonych dla mężczyzn poddano analizie GC/MS. Zasada oznaczenia polegała na porównaniu widma MS zarejestrowanego piku chromatograficznego GC o najwyższej wartości czasu retencji badanej próbki z wzorcowym widmem znajdującym się w bibliotece widm MS.
Wyniki. Wyniki analizy GC/MS wyrobów perfumeryjnych w podrodzinach orientalno-kwiatowej, orientalno-korzennej, orientalno-ambrowej i orientalno-drzewnej pozwoliły stwierdzić od 64 do 88 związków. Rozpuszczalnikami w analizowanych wyrobach były: DEP, mirystynian izopropylu i glikol dipropylenowy. Piżmo T® było obecne w ilości 0,03-12,39% we wszystkich analizowanych próbkach. Ambrox® został stwierdzony w sześciu wyrobach (0,66-1,60%), nie był obecny w wyrobach podrodziny orientalno-kwiatowej. Galaksolid® występował w dziewięciu wyrobach we wszystkich podrodzinach. Wszystkie analizowane wyroby zawierały bicykliczne monoterpeny α- i β-pinen. Z grupy węglowodorów cyklicznych stwierdzono obecność limonenu w dziesięciu wyrobach, a acyklicznych: β-mircenu w dziewięciu wyrobach. Związkami zawierającymi w budowie osmofor karbonylowy były: α-damaskon, wanilina, Bourbonal®, α- i β-izometylojonony, Lilial®, izocyklocytral, jonon. W czterech wyrobach obecny był toluen - zabroniony do zastosowania w wyrobach kosmetycznych i perfumeryjnych wg IFRA.
Wnioski. Siedem analizowanych (GC/MS) kompozycji ma składniki zgodne ze Wskazówkami IFRA, a cztery kompozycje zawierają toluen, którego wykorzystanie według Wskazówek IFRA jest zabronione.

Słowa kluczowe: linia orientalna, wyroby perfumeryjne dla mężczyzn, GC/MS