patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(4): 300-305pldodaj do koszyka

Maści aloesowe z tarczycą bajkalską


Teresa Bujak

Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Wyciąg z liści aloesu ma właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, regenerujące i światłochronne a maści 5% mogą być stosowane w leczeniu grzybic skóry. Surowiec pochodzenia chińskiego - korzeń tarczycy bajkalskiej (Radix Scutellariae) jest źródłem typowych związków flawonowych, głównie flawony lipofilne. Głównym, żółtym barwnikiem flawonowym jest bajkalina i jej pochodne: bajkaleina i wogonina.
Cel. Celem badań było określenie dostępności farmaceutycznej aloeniny w świeżo sporządzonych maściach przeciwgrzybiczych zawierających suchy wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe Arborescens Mill.) Natomiast dla Tarczycy bajkalskiej wykonano krzywą wzorcową, określającą zależność absorbancji od stężenia substancji. Na podstawie wyznaczonej krzywej wzorcowej określono stężenie uwolnionej bajkaliny z modelowych maści zawierających suchy wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej.
Materiały i metody. Opracowano technologię kilku maści przeciwgrzybiczych z aloesem oraz tarczycą bajkalską. Analizę dostępności farmaceutycznej aloeniny w maściach przeprowadzono metodą statyczną opartą na dializie substancji czynnej przez błonę selektywnie przepuszczalną typu Tomophan w aparacie Mutimer. W analizie chemicznej oznaczania zespołu substancji czynnych w przeliczeniu na aloeninę posłużono się metodą spektrofotometryczną bezpośrednią. Dostępność farmaceutyczną badanych maści określono przy pomocy parametrów biofarmaceutycznych tj. stałych uwalniania (k) oraz czasu połowicznego okresu uwalniania (t50%). Na podstawie wyznaczonej krzywej wzorcowej dla Tarczycy bajkalskiej określono stężenie uwolnionej bajkaliny z modelowych maści.
Wyniki. Wyniki badań zawartości aloeniny w analizowanym materiale pozwalają zaliczyć ten związek do grupy związków dominujących w składzie chemicznym roślin Aloe Arborescens uprawianych w cieplarniach Zakładów Zielarskich "Herbapol" S.A. w Klęce. Na podstawie uwalniania aloeniny i bajkaliny z modelowych maści badano również przydatność proponowanych podłoży maściowych.
Wnioski. Wybrana błona dializacyjna typu Tomofan dawała w oznaczeniach dostępności farmaceutycznej porównywalne wyniki i jest w pełni przydatna do badania dostępności farmaceutycznej aloeniny z maści oraz określenia stężenie uwolnionej bajkaliny z modelowych maści. Glikol propylenowy jest dobrym promotorem uwalniania aloeniny i bajkaliny z modelowych maści.

Słowa kluczowe: Aloes, Aloe arborescens, maści aloesowe, dostępność farmaceutyczna, aloenina, Radix Scutelariae, maści z tarczycą bajkalską