patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2013, 16(4): 310-313pldodaj do koszyka

Psychologiczno-społeczne uwarunkowania do korzystania z solarium


Bogusław Antoszewski 1/, Klaudia Zalas 2/, Marta Fijałkowska 1/

1/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Magistrantka Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Opalenizna jest naturalną reakcją organizmu na ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe. Nadmierne opalanie wiąże się z określonym ryzykiem powikłań zarówno wczesnych (m.in. oparzenia) jak i późnych (rozwój nowotworów skóry). Obecnie coraz częstsze staje się opalanie w solariach. Lampy solaryjne w porównaniu do słońca emitują znacznie więcej groźniejszego promieniowania UVA.
Cel. Celem pracy było przedstawienie psychologiczno-społecznych motywacji do korzystania z solarium oraz zbadanie wiedzy społeczeństwa na temat konsekwencji wynikających z opalania.
Materiał i metoda. Badaniem ankietowym poddano grupę 55 kobiet korzystających z solarium. Ankietowane były w wieku od 18 do 45 lat. Przygotowana ankieta zawierała 29 pytań.
Wyniki. Ponad połowa badanych (55%) korzysta z solarium kilka razy w miesiącu. Na pytanie jak długo trwa pojedynczy seans opalania w solarium najczęściej udzielaną odpowiedzią było 5-10 min. Główne motywacje kierujące kobiety do korzystania z opalania w solarium obejmują chęć poprawy samopoczucia oraz podniesienie własnej atrakcyjności. Wszystkie ankietowane deklarują kontunuowanie zwyczaju sztucznego opalania.
Wnioski. Główną motywacją do korzystania z solarium jest chęć podniesienia swojej atrakcyjności. Motywacje te pozostają niezmienne na przestrzeni ostatnich lat i są zbliżone do tych podawanych w piśmiennictwie. Wydaje się, że częstość korzystania z solarium i czas przeznaczony na opalanie zwiększają się.

Słowa kluczowe: promieniowanie UV, solarium, motywacja