patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2014, 17(2): 127-133pldodaj do koszyka

Hydroksykwasy - budowa, działanie i zastosowanie w kosmetologii i dermatologii


Beata Szmigiel 1/, Ewa Żymańczyk-Duda 2/, Stanisław Lochyński 1,2/

1/ Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
2/ Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Streszczenie
W pracy przedstawiono informacje dotyczące hydroksykwasów - grupy związków powszechnie stosowanych w zabiegach złuszczających do odnowy skóry, a także poprawy jej wyglądu i struktury. Omówiono ich budowę chemiczną, właściwości oraz klasyfikację.
Hydroksykwasy powszechnie występują w przyrodzie i otrzymywane są ze źródeł naturalnych, poprzez proces pozyskiwania ekstraktów roślinnych. Ponadto można je otrzymywać metodami chemicznymi lub biotechnologicznymi. Hydroksykwasy pod względem budowy chemicznej są związkami dwufunkcyjnymi, zawierającymi jednocześnie grupę hydroksylową (-OH) oraz karboksylową (-COOH). Wyróżnia się alfa-hydroksykwasy tzw. kwasy owocowe (kwas glikolowy, mlekowy, cytrynowy, migdałowy, winowy, jabłkowy), beta-hydroksykwasy, których przedstawicielem jest stosowany w kosmetyce kwas salicylowy, a także polihydroksykwasy, będące nową generacją alfa-hydroksykwasów (kwas laktobionowy i glukonolakton).
W pracy scharakteryzowano działanie hydroksykwasów i możliwości ich zastosowania w kosmetologii i dermatologii. Omawiając najpopularniejsze alfa-, beta- i polihydroksykwasy zwrócono uwagę na wiele korzyści jakie przynoszą skórze poddanej zabiegowi. Hydroksykwasy są stosowane w celu regeneracji skóry, poprawy jej jakości, jak również likwidacji wielu jej defektów. Ze względu na ich szerokie działanie można dostosować konkretny kwas do danego typu cery i występującego problemu.

Słowa kluczowe: hydroksykwasy, kosmetologia, dermatologia