patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2014, 17(2): 148-153pldodaj do koszyka

Rokitnik (Hippophae) - cenny surowiec preparatów kosmetycznych


Magdalena Sikora 1/, Anna Podsędek 2/, Małgorzata Graczykowska 1/, Jacek Krzciuk 3/

1/ Instytut Podstaw Chemii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
2/ Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
3/ Naturex S.C. Katowice

Streszczenie
Wstęp. Owoce rokitnika charakteryzują się dużą zawartością substancji biologicznie aktywnych, w tym: witamin C, E, grupy B, tokoferoli, karotenoidów, flawonoli, katechin, kwasów fenolowych.
Cel. Celem pracy było określenie składu ekstraktu i oleju pozyskiwanych na ich bazie, a także ocena możliwości wykorzystania tych komponentów w emulsyjnych preparatach kosmetycznych.
Materiał i metoda. Wykorzystany w badaniach ekstrakt z rokitnika pochodził z Firmy Naturex w Katowicach. W surowcu tym określono zawartość składników aktywnych decydujących o jego aktywności. Zawartość polifenoli ogółem oznaczono metodą spektrofotometryczną. Ilość flawonoli, kwasów hydroksycynamonowych, hydroksybenzoesowych i flawanoli oznaczono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). W celu określenia zawartości kwasów tłuszczowych, olej rokitnikowy poddano transestryfikacji, a następnie wykonano analizę chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią mas (GC /MS). Preparaty kosmetyczne wykonano w pracowni Surowców kosmetycznych Instytutu Podstaw Chemii Żywności, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechniki Łódzkiej. Komponenty wykorzystane do przygotowania preparatów stanowiły powszechnie dostępne w handlu surowce kosmetyczne.
Wyniki. Ekstrakt z rokitnika stosowany do przygotowania preparatów kosmetycznych zawierał w 100 ml 147,38 mg związków polifenolowych. Sumaryczna ilość polifenoli wynosiła 79,75 mg/100ml. W grupie oznaczonych metodą HPLC związków polifenolowych dominowały flawonole. Drugą pod względem ilościowym grupą polifenolową były flawanole i kwasy hydroksybenzoesowe. Jak wskazują wyniki analiz GC/MS w badanym oleju rokitnikowym przeważają kwasy: palmitynowy oraz oleopalmitynowy, które stanowią składniki charakterystyczne dla oleju pozyskanego z owoców (miąższu, części miękkiej) rokitnika.
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ekstrakt z rokitnika, wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu efektywnie zabezpiecza preparaty kosmetyczne, które ponadto zapewniają dobre efekty kosmetyczne.

Słowa kluczowe: Ekstrakt z rokitnika, olej z rokitnika, polifenole, kosmetyki