patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2014, 17(2): 165-170pldodaj do koszyka

Wykorzystanie metody bioimpedancji elektrycznej do badania stopnia odżywienia na przykładzie klientek zakładów kosmetycznych


Joanna Woźniak-Holecka, Sonia Troń

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Streszczenie
Wstęp. Badanie składu ciała spełnia ważną rolę w analizie zawartości wszystkich komponentów ciała człowieka i pozwala na ocenę poziomu tkanki tłuszczowej u osób zdrowych oraz w zaburzeniach stanu odżywiania stając się skutecznym narzędziem prewencji chorób cywilizacyjnych.
Cel. Zbadanie komponentów ciała w wybranej grupie kobiet korzystających z usług salonów kosmetycznych.
Materiał i metody. W badaniu brało udział 40 klientek salonu kosmetycznego w wieku od 18 do 55 lat. Do badania wykorzystano analizator składu ciała marki Tanita, model BC 418 MA, wykorzystujący metodę BIA do analizy komponentów ciała. Badanie zostało uzupełnione autorskim kwestionariuszem ankiety, na podstawie której oceniono aktywność fizyczną i nawyki żywieniowe respondentek, a także zmiany związane z wiekiem, występowaniem otyłości, czy innych nieprawidłowości w strukturze ciała. Ankieta była anonimowa i zawierała łącznie 20 pytań.
Wyniki. Najwyższą wartość FFM 77,7% i TBW 57%, posiada najmłodsza grupa wiekowa, czyli 18-22 lat, jednocześnie występuje u nich najniższy poziom tkanki tłuszczowej - 22,3%. Wraz z wiekiem zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej, a spada całkowita zawartość wody w organizmie.
Wnioski. Wraz ze wzrostem BMI maleje ilość beztłuszczowej masy ciała (zwłaszcza wody) na rzecz tkanki tłuszczowej oraz zmieniają się proporcje komponentów ciała. Maleje ilość FFM i TBW, a wzrasta masa tkanki tłuszczowej. Przyrost tkanki tłuszczowej związany był z odkładaniem jej głównie w okolicy brzusznej, co stanowi ryzyko dla późniejszych powikłań metabolicznych. Metoda bioimpedancji elektrycznej jest łatwą, nieinwazyjną i bardzo skuteczną techniką analizy składu ciała, pozwalająca na monitorowanie zmian w ilości komponentów ciała.

Słowa kluczowe: stopień odżywienia, metoda bioimpedancji elektrycznej (BIA), klientki zakładów kosmetycznych