patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2015, 18(3): 231-235pldodaj do koszyka

Ocena metod sporządzania maści recepturowych z kwasem salicylowym


Anna Czajkowska-Kośnik 1/, Ewelina Karpiej 2/, Katarzyna Winnicka 1/

1/ Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2/ magistrantka - Wydział Farmaceutyczny, kierunek Kosmetologia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Kwas salicylowy jest substancją często stosowaną w preparatach kosmetycznych i farmaceutycznych. W zależności od stężenia może wykazywać działanie antyseptyczne, keratoplastyczne lub keratolityczne. Sporządzanie maści recepturowych z kwasem salicylowym stwarza wiele trudności, wynikających głównie z konieczności uzyskania odpowiedniej wielkości cząstek substancji zawieszonej.
Cel. Celem pracy było opracowanie optymalnej metody sporządzania maści recepturowych z kwasem salicylowym, zapewniającej wymaganą wielkość cząstek substancji leczniczej (< 90 μm).
Materiały i metody. W badaniach wykorzystano kwas salicylowy w postaci substancji stałej oraz rozcierkę (koncentrat) kwasu salicylowego z wazeliną białą (1:1). Maści recepturowe sporządzono metodą tradycyjną w moździerzu oraz przy użyciu miksera recepturowego, z zastosowaniem wazeliny białej lub Hascobazy jako podłoża. Dodatkowo oceniono wpływ temperatury na wielkość cząstek kwasu salicylowego, po 30 dniach przechowywania.
Wyniki. Przygotowanie maści z kwasem salicylowym w moździerzu wymaga przynajmniej 15-minutowego rozcierania substancji czynnej z substancją pomocniczą. Najlepsze wyniki uzyskano podczas rozcierania kwasu salicylowego z parafiną płynną. Zastosowanie metody II (3-stopniowa homogenizacja substancji czynnej z podłożem) w Unguatorze, do sporządzania maści z kwasem salicylowym i wazeliną białą pozwoliło na otrzymanie preparatów o wymaganej wielkości cząstek. W przypadku użycia jako podłoża Hascobazy, prawidłowe wykonanie maści z użyciem Unguatora wymaga wstępnego rozcierania kwasu salicylowego w moździerzu. Wykorzystanie rozcierki kwasu salicylowego i wazeliny białej pozwoliło na skrócenie co najmniej o połowę czasu przygotowania maści.
Wnioski. Zastosowanie rozcierki (koncentratu) kwasu salicylowego i wazeliny białej (1:1) jest najkorzystniejszą metodą sporządzania maści recepturowych z kwasem salicylowym, pozwalającą na skrócenie czasu wykonania preparatu i uzyskanie lepszej jakości maści.

Słowa kluczowe: kwas salicylowy, maści recepturowe, obserwacje mikroskopowe, wielkość cząstek