patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2015, 18(3): 241-246pldodaj do koszyka

Badania mikrobiologiczne produktów biotransformacji herbaty


Daria Kaczmarczyk 1,2/, Stanisław Lochyński 1,2/

1/ Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
2/ Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Streszczenie
Wprowadzenie. W dzisiejszych czasach istnieje wiele doniesień literaturowych na temat korzystnego wpływu herbaty na ludzki organizm, poprzez regulację pracy układu pokarmowego, działanie wzmacniające ściany naczyń krwionośnych oraz poprawę koncentracji. W Chinach stosowana była od kilku tysięcy lat głównie jako środek o właściwościach pobudzających i detoksykujących. Kombucha stanowi symbiozę specyficznych niepatogennych bakterii i drożdży, powstaje w procesie fermentacji, wykorzystując herbatę oraz sacharozę. Potencjalne właściwości zdrowotne oraz możliwości zastosowań w wielu gałęziach przemysłu napoju sfermentowanej herbaty stały się w ostatnich latach tematem zainteresowań wielu badaczy.
Cel. Celem pracy była analiza składu mikrobiologicznego badanych produktów oraz określenie przybliżonej liczby wyhodowanych kolonii mikroorganizmów obecnych w kombuchy.
Materiał i metody. Jako materiał do badań posłużyła kombucha, sporządzona z herbaty zielonej. Hodowla prowadzona była w temperaturze pokojowej w pomieszczeniu słabo nasłonecznionym. Eksperymenty przeprowadzono z zastosowaniem podłoży: potato dextrose agar, DRBC oraz Hestrin-Schramm.
Wyniki. W przypadku wszystkich zastosowanych podłoży optymalny czas wzrostu mikroorganizmów przypada na około 7. dzień cyklu hodowlanego kombuchy. Wykonane posiewy pozwoliły na otrzymanie szczepów, które zostały przekazane do identyfikacji do Leibniz-Institut DSMZ.
Wnioski. Mimo dynamicznego rozwoju nowoczesnej medycyny, ludzie wciąż poszukują alternatywnych metod poprawy zdrowia i kondycji fizycznej oraz lepszego samopoczucia. Wyniki otrzymane w ramach prowadzonych badań mogą przyczynić się do poszerzenia zakresu zastosowań badanych produktów naturalnych.

Słowa kluczowe: herbata, kombucha, bakterie, drożdże