patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(1): 69-75pldodaj do koszyka

Bielactwo nabyte - wybrane metody terapeutyczne w opinii dermatologów


Michał Wiciński, Joanna Klonowska, Kais Mohaissen, Agata Granoszewska

Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Bielactwo to choroba o przewlekłym przebiegu, manifestująca się odbarwionymi znamionami wynikającymi z selektywnego uszkodzenia melanocytów. Kluczowe jest odpowiednie podejście do metody leczenia, jako że dobór terapii powinien być w pełni indywidualny. Ważne jest również interdyscyplinarne podejście do pacjenta, ponieważ psycholog powinien współpracować z pacjentem.
Cel. Celem pracy jest przedstawienie współczesnych metod leczenia i maskowania zmian skórnych u chorych z bielactwem. Badanie opinii respondentów miało na celu przedstawienie najważniejszych aspektów dotyczących terapii bielactwa, w tym skuteczności wybranych metod, relacji lekarz-pacjent, jak też wiedzy pacjentów na temat choroby.
Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 10 dermatologów mających wieloletnie doświadczenie w leczeniu pacjentów z bielactwem nabytym. Udział w badaniu był anonimowy. Badanie przeprowadzono wśród dermatologów praktykujących w dwóch miastach, liczących odpowiednio poniżej 100 000 i powyżej 300 000 mieszkańców.
Wyniki. Pacjenci z bielactwem nabytym współpracują z lekarzem podczas leczenia. Większość kontynuuje terapię po uzyskaniu pozytywnych efektów. Poziom wiedzy pacjentów na temat choroby i ich świadomość, ankietowani ocenili pozytywnie.
Wnioski. Wykazano, że efekty leczenia widoczne są po 3-6 miesiącach. Pomimo leczenia u części chorych nie uzyskuje się zadawalających rezultatów. Leczenie farmakologiczne stanowi alternatywę dla innych metod terapii bielactwa.

Słowa kluczowe: bielactwo, farmakoterapia, skóra, fototerapia