patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(1): 75-81pl(chwilowo niedostępne)

Stopień zrelaksowania organizmu po jednokrotnym masażu kosmetycznym twarzy mierzony kwestionariuszem nastroju i elektrodermalną metodą Ryodoraku


Edyta Szczuka 1/, Agnieszka Rymarczyk-Kapuścik 1/, Agata Romańska-Kistela 1/, Zofia Szczuka 2/, Ewa Moroch 2/

1/ Kierunek Kosmetologia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
2/ SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, oddział we Wrocławiu

Streszczenie
Wstęp. Masaż kosmetyczny twarzy, w niektórych środowiskach, traktowany jest przede wszystkim w kategoriach zabiegu którego głównym celem jest efekt pielęgnacyjny. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę na efekty relaksacyjne tego zabiegu. Celem pracy była ocena stopnia relaksacji po masażu twarzy, mierzona za pomocą aktywności elektrodermalnej (electrodermal activity - EDA) oraz kwestionariusza nastroju.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło łącznie 69 kobiet w wieku 19-42 lata. Grupę badaną stanowiło 44 osoby poddane jednokrotnemu masażowi twarzy oraz trzykrotnemu pomiarowi EDA metodą Ryodoraku. W grupie kontrolnej (25 kobiet) dokonano dwukrotnego pomiaru EDA. Obie grupy wypełniały Przymiotnikową Skalę Nastroju (UMACL).
Wyniki. Wykazano istotne statystycznie obniżenie średnich wartości EDA w grupie badanej. Świadczy to o obniżeniu aktywności części współczulnej autonomicznego układu nerwowego (ANS), co przekłada się na relaksacyjny efekt zabiegu. Wyniki skali nastroju UMACL nie wykazały istotnych różnic pomiędzy grupami.
Wnioski. Masaż kosmetyczny twarzy może być polecaną metodą w technikach służących osiąganiu efektów relaksacyjnych. Urządzenia do pomiaru EDA metodą Ryodoraku mogą być niezwykle przydatne w pracy zawodowej specjalistów powiązanych z dziedziną kosmetologii, zwłaszcza przy dokonywaniu obiektywnych ocen w zakresie skuteczności zabiegów o charakterze tonizującym.

Słowa kluczowe: masaż kosmetyczny twarzy, metoda Ryodoraku, aktywność elektrodermalna (EDA), Przymiotnikowa Skala Nastroju (UMACL)