patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(2): 126-129pldodaj do koszyka

Żywność funkcjonalna / nutrikosmetologia funkcjonalna


Henryk Kostyra 1/, Elżbieta Kostyra 2/, Małgorzata Kuśmierczyk 1/

1/ Pracownia Nutrikosmetyki, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
2/ Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie
Ideą artykułu jest konfrontacja pojęć "żywność funkcjonalna" i "kosmetologia funkcjonalna". W celu umożliwienia tej dyskusji przypomniano podstawowe definicje budowy komórki ciała oraz transportu substancji odżywczych przez skórę i błonę komórkową. Ponadto podano definicję żywności funkcjonalnej oraz współczesne poglądy na nutrigenetykę i nutrigenomikę. Wyjaśniono istotne różnice pomiędzy kosmetologią spersonalizowaną a potencjalną kosmetologią funkcjonalną. W efekcie tej dyskusji zaproponowano określenie skojarzona nutrikosmetologia funkcjonalna. Nazwa ta łączyłaby żywność funkcjonalną z kosmetologią funkcjonalną. Warunkiem sine qua non takiego preparatu żywieniowo-kosmetycznego byłaby obecność w nim tych samych substancji bioaktywnych, zarówno w żywności funkcjonalnej co i w kosmetyku funkcjonalnym. Zdaniem autorów, takie podejście do nutrikosmetologii funkcjonalnej jest możliwe. Wymaga jednak ono zasosowania interdyscyplinarnej metodologii badawczej.

Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, nutrikosmetologia funkcjonalna, nutrigenetyka, nutrigenomika, skojarzona kosmetologia funkcjonalna