patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(1): 9-14pldodaj do koszyka

Czynniki wpływające na dostarczanie substancji aktywnych do skóry przez półstałe podłoża emulsyjne


Renata Dyja 1/, Andrzej Jankowski 2/

1/ Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ Instytut Kosmetologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Streszczenie
Półstałe podłoża emulsyjne stanowią powszechnie stosowane nośniki substancji aktywnych dostarczanych do skóry - zarówno w dermatologii, jak i w kosmetologii. Odpowiednio zaprojektowany układ emulsyjny pozwala osiągnąć efektywne wnikanie substancji czynnych do skóry. Skuteczność preparatów emulsyjnych jest zależna od wielu czynników: typu emulsji, stężenia formy rozpuszczonej substancji czynnej, rodzaju i stężenia zastosowanych emulgatorów, proporcji fazy wodnej i olejowej, wielkości cząstek fazy rozproszonej, lepkości podłoża oraz obecności promotorów sorpcji zmieniających strukturę warstwy rogowej i zdolności preparatu do nawadniania warstwy rogowej.

Słowa kluczowe: emulsje, dostarczanie do skóry, podłoża półstałe