patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(1): 54-62pldodaj do koszyka

Właściwości fizykochemiczne i aplikacyjne wybranych preparatów kosmetycznych stosowanych w chemicznej dermabrazji


Marian M. Zgoda 1/, Justyna Kołodziejska 2/, Sławomira Nowak 3/, Zbigniew Marczyński 4/, Magdalena Piechota-Urbańska 4/, Monika Pakowska-Banasiak 5/

1/ Niestacjonarne Studium Doktoranckie Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2/ Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej, Zakład Technologii Postaci Leku Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3/ Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4/ Zakład Farmacji Aptecznej Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5/ Katedra Kosmetologii Stosowanej, WSIW w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Regularne złuszczanie to warunek utrzymania nie tylko pięknej, ale także zdrowej i młodej cery. Peeling chemiczny to jeden z najbardziej wszechstronnych zabiegów medycyny estetycznej. Umożliwia poprzez proces dermatologiczny, leczenie schorzeń i niedoskonałości skóry, jak również regenerację i rewitalizację.
Cel. Celem pracy było badanie właściwości aplikacyjnych wybranych preparatów stosowanych do peelingu chemicznego, zawierających kwasy, charakteryzujących się różnym współczynnikiem biodostępności.
Materiał i metody. Materiał do badań to 5 wybranych preparatów rynkowych do peelingu chemicznego. Wykonano badanie szybkości uwalniania (dyfuzji) kwasów z profesjonalnych preparatów kosmetycznych do modelowego płynu akceptorowego - wody destylowanej. Przeprowadzono to techniką zgodnie z wymogami stosowanymi do systemów terapeutycznych. Wyznaczono parametry reologiczne. Oznaczono szybkości utraty lotnych składowych, jak również szybkości dyfuzji kwasów do kompartmentu zewnętrznego z wybranych preparatów. Określono kinetykę procesu wymiany masy na granicy faz z preparatów do peelingu chemicznego.
Wyniki. Jedynym epidermalnie działającym związkiem jest kwas foliowy, którego współczynnik biodostępności jest równy zero. Podczas efektywnego procesu peelingu (złuszczania) zachodzi naturalny proces utraty lotnych składowych, który powoduje wzrost lepkości preparatu, a co za tym idzie, obniża szybkość dyfuzji kwasów przez granicę faz. Znamienna ilościowo jest oznaczana zdolność wiązania wody przez badane preparaty, co przekłada się w warunkach prowadzonego peelingu na wysoką dynamikę odciągania wody z tkanek skóry przez preparaty, szczególnie przy znaczącej utracie lotnych składowych.
Wnioski. Najbardziej stabilne w aplikacji są preparaty o strukturze hydrożelu, o wysokiej lepkości praktycznej, które charakteryzują się niskim współczynnikiem utraty lotnych składowych. Preparaty do peelingu chemicznego przy wysokim stężeniu kwasu (10-40%) charakteryzują się znaczącą wartością stężenia osmolarnego.

Słowa kluczowe: peeling chemiczny, hydroksykwasy, preparaty rynkowe do zabiegu kosmetycznego