patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(1): 67-71pldodaj do koszyka

Wpływ olejku z drzewa herbacianego na prawidłowe i nowotworowe komórki skóry


Magdalena Wyszkowska-Kolatko, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala

Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Streszczenie
Wprowadzenie. Olejek z drzewa herbacianego (TTO - tea tree oil) pozyskiwany jest z krzewu Melaleuca alternifolia, który w stanie naturalnym występuje w Australii i Nowej Zelandii. Właściwości lecznicze TTO od dawna wykorzystywane są głównie w terapii schorzeń skóry: trądziku pospolitym, trudno gojących się ran czy grzybicy. Istnieje wiele badań naukowych dowodzących skuteczności działania olejku z drzewa herbacianego w schorzeniach dermatologicznych, jednak niewiele doniesień potwierdzających bezpieczeństwo jego stosowania.
Cel. Celem badań było oszacowanie cytotoksyczności olejku z drzewa herbacianego w stosunku do linii komórek fibroblastów skóry ludzkiej (BJ-5ta) i linii komórek czerniaka (WM793).
Materiały i metody. Komórki obydwu linii komórkowych były inkubowane w obecności olejku z drzewa herbacianego w stężeniach od 0,002% do 0,05% przez 24 lub 48 godzin. Do określenia cytotoksyczności olejku wykorzystano dwa testy oparte o różne mechanizmy działania, test z błękitem trypanu i test redukcji soli tetrazolowej do formazanu (MTT).
Wyniki. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że działanie olejku z drzewa herbacianego jest dawkozależne, wraz z rosnącym stężeniem olejku, żywotność komórek maleje. Bardziej wrażliwe na działanie TTO okazały się prawidłowe komórki skóry.
Wnioski. Olejek z drzewa herbacianego jest ceniony i chętnie wykorzystywany od dawna, jednak pomimo jego potwierdzonej naukowo aktywności biologicznej, przeprowadzono do tej pory niewiele badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania olejku. Dostępność nowych metod badawczych zachęca do prowadzenia dalszych badań nad bezpieczeństwem stosowania substancji naturalnych w terapii schorzeń dermatologicznych.

Słowa kluczowe: olejek z drzewa herbacianego, cytotoksyczność, hodowle komórkowe in vitro, fibroblasty, czerniak