patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(1): 72-76pldodaj do koszyka

Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna w świetle opinii mieszkańców Polski Wschodniej


Ewa Humeniuk 1/, Olga Dąbska 1/, Katarzyna Pawlikowska-Łagód 2/, Katarzyna Oberda 1/

1/ Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2/ Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie
Wstęp. Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Obydwie formy mają na celu poprawę wyglądu zewnętrznego i ogólnego samopoczucia pacjenta.
Cel. Celem pracy było zbadanie opinii mieszkańców Polski Wschodniej na temat zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wśród 61 osób. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz.
Wyniki. Badani wykazali chęć korzystania z zabiegów medycyny estetycznej, w tym z mikrodermobrazji, mezoterapii czy peelingów chemicznych. Odmiennie kreuje się ich stosunek względem operacji plastycznych. Niechęć wobec tych form upiększania ciała spowodowana jest obawą przed ich negatywnymi konsekwencjami. Ponadto większość respondentów jest przekonana, iż zabiegi korygujące wygląd nie rzutują w dużym stopniu na jakość życia.
Wnioski. W dobie wszechobecnego kultu piękna medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna stają się pomocne w uzyskaniu wymarzonego wyglądu dla wielu osób. Zabiegi te nie tylko podejmowane są celem poprawy aparycji, jednocześnie mają pozytywny wpływ na ogólną samoocenę i samopoczucie korzystających z nich osób.

Słowa kluczowe: medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, uroda, korekcja ciała