patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(1): 77-80endodaj do koszyka

Badanie wybranych właściwości kosmeceutyków przeznaczonych dla skóry atopowej


Dobrawa Kwaśniewska, Daria Wieczorek, Dagmara Dota

Department of Technology and Instrumental Analysis, Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economic and Business

Streszczenie
Wstęp. Uwzględniając fakt, że skóra jest największym organem człowieka nie dziwi, że ludzie przywiązują dużą wagę do jej pielęgnacji. Tendencję tą wykorzystuje przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny oferując coraz więcej produktów do pielęgnacji i higieny skóry. Szacuje się, że obecnie najszybciej rosnącą grupą produktów segmentu pielęgnacji skóry są kosmeceutyki.
Cel. W prowadzonych badaniach podjęto próbę oceny właściwości nawilżających oraz natłuszczających kosmeceutyków.
Materiał i metody. Badaniom poddano pięć produktów przeznaczonych do skóry atopowej, wykorzystując jako instrument pomiarowy odpowiedni korneometr oraz sebumetr.
Wyniki. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że badane kosmeceutyki przeznaczone dla skóry atopowej spełniają kryteria, które są im stawiane tj: odbudowują barierę naskórkową oraz nawilżają i natłuszczają suchą skórę.

Słowa kluczowe: kosmeceutyki, skóra atopowa, korneometr, sebumetr