patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(3): 236-239endodaj do koszyka

Wpływ wybranych substancji zagęszczających na lepkość szamponu


Dobrawa Kwaśniewska, Daria Wieczorek

Department of Technology and Instrumental Analysis, Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economic and Business

Streszczenie
Wstęp. Lepkość produktu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów. Często kojarzą oni wysoką lepkość produktu z bogatym składem. Dlatego też w tym artykule podjęto problem lepkości produktów kosmetycznych.
Cel. Celem pracy było określenie wpływu popularnych zagęszczaczy, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, na lepkość standardowego szamponu do włosów.
Materiał i metody. badawczy wykorzystano standardowy szampon, który zawierał: wodę, SLES, kokoamid DEA, kokamidopropylobetaine, glicerynę oraz badany zagęstnik. Zmierzono lepkość standardowego szamponu zawierającego różne ilości chlorku sodu a następnie porównano uzyskane wyniki z wartościami otrzymanymi dla szamponu zawierającego odpowiednio gumę guar, karboksymetylocelulozę lub żelatynę.
Wyniki. Wyniki wskazują, że zmiana lepkości produktu odbywa się przy różnych stężeniach badanych zagęszczaczy. Wyniki pokazały również, że guma guar, żelatyna oraz karboksymetyloceluloza, tak jak sól, mogą zostać wykorzystane, jako modyfikatory lepkości w układach zawierających surfaktanty.

Słowa kluczowe: zagęszczacz, szampon, guma guar, karboksymetyloceluloza, żelatyna