patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(3): 248-251pldodaj do koszyka

Ocena wpływu suplementów z kolagenem na poziom cynku we włosach


Violetta Tomaszewicz 1/, Anna Światły-Figiel 1/, Jacek J. Klawe 1/, Maria Chrzanowska 2/

1/ Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
2/ Kozmetika Afrodita w Toruniu

Streszczenie
Wprowadzenie. W badaniach populacyjnych do oceny stanu mineralnego organizmu coraz częściej wykorzystuje się analizę pierwiastkową włosów, wykonywaną metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Metoda ta pozwala na precyzyjne określenie ewentualnych różnic w poziomie mineralizacji organizmu przed i po suplementacji.
Cel. Celem badania było określenie w jakim stopniu suplementy oparte na kolagenie rybim Class A Collagen firmy Noble Health wpływają na poziom cynku we włosach.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na 29 osobach dorosłych (25-65 lat), po eliminacji tych osób, które suplementację prowadziły krócej lub nieregularnie. Próby włosów pobrano od każdej osoby dwukrotnie: przed aplikacją preparatu i po trzymiesięcznej suplementacji.
Wyniki. Suplementy diety Class A Collagen firmy Noble Health zwiększają poziom cynku we włosach. Na podstawie analizy stężenia Zn we włosach grupy aplikacyjnej (29 osób), która przez trzy miesiące stosowała nutrikosmetyki firmy Noble Health stwierdzono średni przyrost stężenia Zn we włosach 9,342 [μg/g] co stanowiło wzrost do średniej zawartości wyjściowej Zn we włosach badanej populacji o 9,74%.
Wnioski. Suplementacja preparatem, opartym na bazie kolagenu i substancji uzupełniających posiada duży potencjał badawczy, co sugeruje konieczność dalszych badań. Szczególną uwagę należy zwrócić na ogromny potencjał wykorzystania spektometrii atomowej w odniesieniu do badania skuteczności suplementów.

Słowa kluczowe: kolagen, skóra, suplementy, włosy, cynk, spektometria atomowa