patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(3): 252-254pldodaj do koszyka

Wpływ zabiegów elektrostymulacji mięśni brzucha prądami wysokonapięciowymi (HV) na skład ciała kobiet


Zdzisław Lewandowski 1/, Elżbieta Bednarz 1/, Agnieszka Pisula-Lewandowska 2/

1/ Zakład Biologii Człowieka, Katedra Kosmetologii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
2/ Zakład Podstaw Kosmetologii, Katedra Kosmetologii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Streszczenie
Wstęp. Istnieje wiele sposobów redukujących tkankę tłuszczową, a jednocześnie zwiększających masę mięśniową, należą do nich m.in.: aktywność fizyczna wraz z dietą, styl życia, a także nowość w ostatnich latach czyli elektrostymulacja.
Cel. Celem pracy było sprawdzenie czy seria dziewięciu zabiegów prądami wysokonapięciowymi HV wpłynie na tkankę tłuszczową i mięśniową oraz czy zmieni się wielkość mierzonych obwodów.
Materiały i metody. Materiał stanowiło 21 kobiet w wieku 24 lat o BMI 21 i przeciętnej masie ciała 60,5 kg. Do oceny składu ciała użyto metody bioimpedancji elektrycznej (BIA). Zarówno przed jak i po serii zabiegów zmierzono wysokość i masę ciała oraz wykonano wybrane pomiary obwodów ciała. Dodatkowo zmierzono grubość fałdu skórno tłuszczowego na brzuchu. Dla każdej badanej osoby wykonano serię dziewięciu zabiegów elektrostymulacji mięśni brzucha, która trwała 3 tygodnie. Łączny czas pojedynczego zabiegu wynosił 20 min. - 10 min. mięsień prosty i 10 min. mięśnie skośne brzucha.
Wyniki. Wykazano istotną statystycznie zmianę w zmniejszeniu się obwodu bioder oraz redukcji grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu. Żaden z komponentów ciała, po wykonanej serii elektrostymulacji prądami HV nie zmienił się znacząco.
Wnioski. Seria dziewięciu zabiegów elektrostymulacji mięśni brzucha prądami wysokonapięciowymi HV jest niewystarczająca, by uzyskać istotne zmiany w komponentach ciała u kobiet o prawidłowej masie.

Słowa kluczowe: elektrostymulacja, prądy HV, skład ciała, BIA