patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 08.08.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(1): 41-44pldodaj do koszyka

Skóra kobiet w okresie menopauzy


Natalia Totko-Borkusiewicz 1/, Anna Piotrowska 2/

1/ Studia doktoranckie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
2/ Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Streszczenie
Według Światowej organizacji zdrowia menopauza oznacza koniec dojrzałości reprodukcyjnej kobiet. Zjawisko to występuje u kobiet między 44 a 56 rokiem życia i wiąże się ze znaczącymi zmianami w gospodarce hormonalnej w tym z najważniejszym z punktu widzenia zmian zachodzących w skórze - estrogenem, a w efekcie ze starzeniem się orgaznizmu w tym także skóry. Proces starzenia się całego organizmu, a w tym też i skóry wyjaśniają następujące teorie starzenia się organizmu: teoria genowa, teoria hayflicka, teoria zaburzeń białkowych, membranowa oraz mitochondrialna. Zmiany zachodzące w skórze zachodzą na każdym z jej poziomów. W tkance podskórnej dochodzi do zmniejszenia ilości podściółki tłuszczowej i znacznego jej ścienienia. Skóra właściwa staje się mniej elastyczna co jest ściśle związane ze zmniejszeniem aktywności finroblastów. Negatywne zmiany związane z menopuazą dotyczą spadku nawilżenia skóry, co jest skutkiem zmniejszenia ilości glikozaminoglikanów, spadku jędrności skóry za co odpowiadają zmiany w ilości i jakości kolagenu oraz pojawiania się przebarwień i odbarwień na skórze jako skutek nieprawidłowego tworzenia i rozlokowania melanocytów.

Słowa kluczowe: menopauza, estrogen, starzenie się skóry