patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(4): 314-317pldodaj do koszyka

Wpływ estrogenów na przebieg czerniaka


Alicja Sobek, Karol Lorenc, Urszula Fałkowska, Julita Poleszak, Halina Piecewicz-Szczęsna

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie
Czerniak jest złośliwym nowotworem skóry. Rozwija się z komórek produkujących pigmenty, melanocyty. Praca przedstawia wpływ estrogenów na łagodność czerniaka. Najważniejszym badaniem wydaje się być badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Pensylwanii, w którym wykazano łagodniejszy przebieg rozwoju czerniaka u myszy, wykazujących wyższy poziom estrogenu. W innym badaniu wykazano, że czerniaki zawierające receptory estrogenowe, były istotnie bardziej rozpowszechnione u kobiet w ciąży, z mniejszą inwazyjnością raka. Podczas kolejnego badania, udowodniono, że systematycznie dostarczany agonista receptora estrogenowego, sprzężony z białkiem G, łagodził przebieg choroby. Wyższe poziomy estrogenu przyczyniają się do zahamowania proliferacji i zwiększenia stopnia melanocytoróżnicowania, co powoduje łagodny przebieg choroby.

Słowa kluczowe: czerniak, estrogen, receptory estrogenowe