patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(4): 336-342pldodaj do koszyka

Aktywność antyoksydacyjna ekstraktów z granatowca właściwego (Punica granatum L.) jako surowca do wykorzystania w preparatach kosmetycznych


Anna Nowak 1/, Joanna Zielonka-Brzezicka 1/, Adam Klimowicz 1/, Daria Wira 1/, Daria Wysocka 2/, Laura Synowiec 2/

1/ Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2/ Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Streszczenie
Wstęp. Składniki aktywne w kosmetykach są często pozyskiwane z surowców roślinnych. Niektóre owoce, takie jak granatowiec (Punica granatum L.), są źródłem przeciwutleniaczy, enzymów oraz związków mineralnych. Owoce te wykazują działanie nawilżające, złuszczające, odżywcze oraz rozjaśniające. Ponadto zawarte w nich przeciwutleniacze przyczyniają się do zmniejszenia skutków starzenia się skóry.
Materiał i metody. Działanie przeciwutleniające było mierzone metodami DPPH i FRAP, natomiast ogólna zawartość polifenoli - metodą Folin-Ciocalteu´a. Jako rozpuszczalnik zastosowano etanol - 70% (v/v), 96% (v/v) oraz 99,8% (v/v) metanol. Ekstrakty były przygotowywane z użyciem łaźni ultradźwiękowej w czasie 15, 30 i 60 minut.
Wyniki. Działanie przeciwutleniające owoców granatowca, mierzone metodą DPPH, mieściło się w granicach od 1,80±0,05 mg troloksu/g surowca dla ekstraktów z pestek w 70% (v/v) etanolu (15 minut) do 4,01±0,02 mg troloksu/g surowca dla ekstraktów metanolowych ze skórki (60 minut). W przypadku metody FRAP, zdolność do redukcji jonów żelaza wahała się od 0,55±0,03 mg FeSO4/g surowca dla ekstraktów z pestek, przygotowanych w 70% (v/v) etanolu w czasie 15 minut do 3,59±0,20 mg FeSO4/g surowca w przypadku skórki ekstrahowanej w metanolu przez 60 minut. Najwyższą ogólną zawartością polifenoli charakteryzował się wyciąg ze skórki, ekstrahowanej metanolem w czasie 60 minut - 5,81±0,04 mg kwasu galusowego/g surowca. Wykazano również dodatnią korelację pomiędzy wartościami uzyskanymi poszczególnymi metodami pomiaru aktywności antyoksydacyjnej.
Wnioski. Ekstrakty alkoholowe z owoców granatowca właściwego charakteryzowały się wysokim potencjałem przeciwutleniajacym. Najwyższe wyniki, w większości przypadków, uzyskano po zastosowaniu ekstrakcji czystym metanolem przez 60 minut. Wysoka aktywność antyoksydacyjna badanego surowca sugeruje możliwość wykorzystania go jako cennego źródła przeciwutleniaczy w preparatach kosmetycznych.

Słowa kluczowe: granatowiec zwyczajny, DPPH, FRAP, Folin-Ciocalteu, ekstrakty alkoholowe