patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2018, 21(4): 361-365pldodaj do koszyka

Społeczne postrzeganie zawodu kosmetologa


Beata Owsiak, Katarzyna Basista-Sołtys

Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

Streszczenie
Wprowadzenie. Zawód kosmetologa jest stosunkowo młodą specjalizacją i ma swoje korzenie w kosmetyce kształtowanej na przestrzeni ostatnich stuleci. Powszechnie pojęcie kosmetologa nie jest dokładnie znane ludziomu, za to większość społeczeńtwa wie kto to jest kosmetyczka. Następstwem tego może być fakt, iż mnóstwo kosmetologów wykonuje zawód kosmetyczki. Kosmetolog podejmuje pracę w salonach kosmetycznych, studiach urody bądź obiektach spa, gdzie zatrudnia się również kosmetyczki. Doprowadziło to do zaniku różnic pomiędzy tymi zawodami.
Cel. Celem badania było określenie w jaki sposób zawód kosmetologa postrzegany jest przez dzisiejsze społeczeństwo.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na podstawie autorsko utworzonej anonimowej ankiety rozprowadzonej za pośrednictwem internetu. W badaniu wzięły udział 252 osoby dorosłe obojga płci po wyrażeniu zgody.
Wyniki. Zdecydowana większość ankietowanych spotkała się z zawodem kosmetologa, bo aż 91,3%. Zebrane dane wskazują, że prawie 70% pytanych wie czym zajmuje się kosmetolog i jaki jest zakres jego obowiązków. Prawie 66% badanych stwierdziło, że jest w stanie odróżnić zawód kosmetyczki od zawodu kosmetologa. Zdecydowana większość respondentów uznała, iż do wykonywania zawodu kosmetologa są potrzebne specjalistyczne kwalifikacje, najwięcej badanych wybrało odpowiedź mówiącą o tym, że studia wyższe są konieczne do wykonywania zawodu kosmetologa, co stanowi 67%.
Wnioski. Obecnie duża część społeczeństwa posiada sporą wiedzę na temat zawodu kosmetologa, jest świadoma roli jaką odgrywa, zna charakterystykę zawodu oraz kompetencje. Ponadto pomimo zatarcia granicy między zawodem kosmetyczki a kosmetologa, większość ankietowanych biorących udział w badaniu zna różnicę pomiędzy tymi dwiema profesjami. Współcześnie zawód kosmetologa stał się popularny oraz społecznie potrzebny.

Słowa kluczowe: kosmetologia, kosmetolog, kosmetyczka