patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(2): 136-144pldodaj do koszyka

Ocena wiedzy kosmetologów o zagrożeniach zdrowia występujących w ich pracy zawodowej


Ałła Aleksiejczuk 1/, Iwona Wasilewska 2/, Wiaczesław Niczyporuk 1/

1/ Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
2/ Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Znacząca ilość szkodliwych czynników, z którymi ma kontakt kosmetolog w pracy zawodowej, może być przyczyną chorób zawodowych.
Cel. Celem pracy była ocena wiedzy pracowników gabinetów kosmetycznych o zagrożeniach zdrowotnych występujących w pracy zawodowej i ich zapobieganiu oraz ustalenie częstotliwości występowania różnorakich dolegliwości fizycznych.
Materiały i metody. Pracę prowadzono z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety z udziałem 100 osób pracujących w gabinetach kosmetycznych.
Wyniki. U 6 ankietowanych kosmetyczek/kosmetologów występowały choroby zawodowe skóry o podłożu alergicznym oraz 76% miało ciągłe dolegliwości bólowe kręgosłupa, klasyfikowane jako choroby parazawodowe.
Wnioski. Respondentki nie posiadają pełnej wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych występujących w zawodzie kosmetologa. Stwierdzono wyższy poziom wiedzy dotyczącej czynników szkodliwych i chorób zawodowych u licencjatów i magistrów kosmetologii niż u kosmetyczek po szkole policealnej. Większość respondentek posiada teoretyczną wiedzę o profilaktyce zakażeń oraz chorób zawodowych, lecz nie stosuje jej w praktyce. Wskazane jest prowadzenie dla osób pracujących w salonach kosmetycznych systematycznych szkoleń dotyczących zakażeń i chorób zawodowych oraz sposobów ich zapobiegania.

Słowa kluczowe: kosmetolog, choroby zawodowe, czynniki szkodliwe