patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(4): 252-257pldodaj do koszyka

Preparaty kosmetyczne oraz metody ich badania


Daria Kaczmarczyk 1,2/, Radosław Kaczmarczyk 3/

1/ Instytut Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
2/ Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
3/ Vitusapotek Husnes, Norwegia

Streszczenie
W klasyfikacji kosmetyku istotne jest uwzględnienie jego głównej funkcji, natomiast funkcje dodatkowe mogą określać szereg innych właściwości. Deklarowanie działania leczniczego lub wykraczającego poza definicję kosmetyku może powodować komplikacje w klasyfikacji produktu, ponieważ preparat spełniający zarówno kryteria produktu leczniczego, jak i kosmetyku jest uznawany jako produkt leczniczy. Nie ma regulacji prawnych rozróżniających kosmeceutyki od kosmetyków. W kręgu dermatologicznym i kosmetologicznym pojęcie "kosmeceutyki" przypisywane jest zwykle kosmetykom przynoszącym podobne korzyści co leki, ale które lekami nie są. Z tego powodu istotne jest precyzyjne przygotowanie dokumentacji produktu kosmetycznego, aby nawet pod nazwą "dermokosmetyku" czy "kosmeceutyku" nie wykraczał poza definicję kosmetyku. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa jednoznacznie wskazują, że produkt kosmetyczny nie może być szkodliwy dla zdrowia, wymogi z zakresu oceny bezpieczeństwa określają, oprócz wykazów substancji dozwolonych i zabronionych, szczegółowe procedury przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (na podstawie której sporządzany jest tzw. raport oceny bezpieczeństwa).

Słowa kluczowe: kosmetyk, kosmeceutyk, dermokosmetyk, ocena bezpieczeństwa, INCI