patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(4): 288-293pldodaj do koszyka

Analiza wpływu 5-dniowej kuracji kremem z wodnym ekstraktem pyłku pszczelego na wybrane cechy skóry rąk


Magdalena Śliwa 1/, Olga Czerwińska-Ledwig 2/, Anna Piotrowska 2/

1/ Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
2/ Katedra Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Streszczenie
Wstęp. Pyłek kwiatowy, zbierany przez pszczoły to surowiec naturalny bogaty w substancje biologicznie czynne takie jak: enzymy, polifenole, węglowodany, białka, tłuszcze i kwasy tłuszczowe oraz aminokwasy. Wiele z nich ma uznaną rolę w preparatach kosmetycznych.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu kremu z dodatkiem wodnego ekstraktu z pyłku pszczelego na nawilżenie i poziom pH skóry dłoni u młodych kobiet.
Materiał i metody. 14 studentek kosmetologii, które spełniały określone kryteria włączenia (brak uczulenia na produkty pszczele, niestosowanie diet eliminacyjnych, brak chorób dermatologicznych i endokrynologicznych oraz negatywny wynik testu płatkowego na badany krem) na drodze losowania przydzielono do grup: badanej stosującej krem z pyłkiem lub kontrolnej stosującej bazę kremową. Przed rozpoczęciem 5 dniowej kuracji oraz po jej zakończeniu, probantki zostały poddane badaniu nawilżenia i poziomu pH skóry. Badanie ankietowe pozwoliło na subiektywną ocenę stanu skóry.
Wyniki. Wskazano wzrost nawilżenia w obu grupach (odpowiednio p=0,0471 i p=0,1498 dla grupy badanej i kontrolnej). Poziom pH naskórka w obydwu grupach obniżył się: w grupie badanej o 0,12 jednostki (p=0,1276), a w grupie kontrolnej o 0,42 jednostki (p=0,1770). Wolontariuszki z grupy badanej stwierdziły subiektywnie większy poziom nawilżenia skóry.
Wnioski. Badania potwierdziły, że już 5 dniowa kuracja kremem z wodnym ekstraktem z pyłku pszczelego daje subiektywnie oceniany wzrost nawilżenia skóry. Obserwacje z dłuższym okresem ekspozycji wydają się wskazane.

Słowa kluczowe: pyłek pszczeli, apiterapia, produkty naturalne, produkty pszczele, kosmetyczne składniki aktywne