patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(1): 35-40pldodaj do koszyka

Analiza kaloryczności i składu diet kobiet z objawami lipodystrofii typu kobiecego - badania pilotażowe


Dagmara Polak 1/, Natalia Ziemak 1/, Anna Piotrowska 2/

1/ Koło naukowe przy Zakładzie Chemii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
2/ Zakład Chemii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Streszczenie
Wstęp. Lipodystrofia typu kobiecego jest defektem estetycznym, który jest bardzo często spotykany u kobiet w każdym wieku. Na powierzchni skóry można zaobserwować specyficzne zmiany przypominające wyglądem skórkę pomarańczową. Istnieje kilka czynników etiopatogenezy w tym zmiany hormonalne, uwarunkowania genetyczne oraz czynniki środowiskowe.
Cel. Określenie składu diet swobodnie komponowanych kobiet z cellulitem o różnym stopniu nasilenia. Badano różnice pod względem zawartości poszczególnych grup składników odżywczych oraz kaloryczności w dietach kobiet.
Materiał i metody. Zbadano 28 kobiet w przedziale wiekowym od 19 do 46 lat. Grupa charakteryzowała się niskim lub umiarkowanym stopniem aktywności fizycznej oraz brakiem występujących chorób. Oceniono wartość odżywczą i energetyczną średnich całodziennych racji pokarmowych na podstawie zapisu jadłospisów z pięciodniowych dzienniczków żywieniowych (w tym jednego dnia świątecznego).
Wyniki. Nie wykazano znamiennych różnic pomiędzy kalorycznością diet kobiet o różnych stopniach nasilenia lipodystrofii. Różnice istotne statystycznie wykazano dla zawartości w diecie tłuszczy w tym kwasy tłuszczowych jednonienasyconych oraz cholesterolu, potasu, magnezu, retinolu oraz niacyny.
Wnioski. Sama dieta oraz zawartość poszczególnych składników odżywczych nie wykazuje istotnego znaczenia w występowaniu oraz nasileniu lipodystrofii typu kobiecego. Połączenie odpowiedniej diety z aktywnością fizyczną oraz innymi czynnikami może pozytywnie wpłynąć na jakość skóry.

Słowa kluczowe: cellulit, swobodnie komponowana dieta, mikroelementy, składniki odżywcze