patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(1): 41-46pldodaj do koszyka

Kosmetyki do paznokci źródłem toksycznych substancji


Marek Chyc, Żaneta Pradel

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Streszczenie
Wstęp. Lakiery do paznokci to grupa kosmetyków o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym. Niestety w kosmetykach tych bardzo często występują substancje o właściwościach toksycznych.
Cel. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na występowanie toksycznych substancji w lakierach do paznokci oraz sprawdzenie jakie lotne związki organiczne (LZO) występują w składzie kosmetyku i czy zostały one ujawnione na etykiecie produktu.
Metody. Za pomocą techniki spektroskopowej poddano badaniu warstwę lakieru uzyskaną po odparowaniu rozpuszczalników. W badaniach wykorzystano spektroskopię w podczerwieni (ATR-FTIR) oraz chromatografię gazową (GC) do analizy lakieru do paznokci.
Wyniki. Porównano skład LZO zamieszczony przez producenta na etykiecie z wynikami analizy chromatograficznej. W wyniku tego porównania stwierdzono pewne nieścisłości a nawet niezgodności. Widmo w zakresie spektroskopii w podczerwieni nie budzi zastrzeżeń względem deklaracji producenta dotyczącej zastosowanych składników powłokotwórczych.
Wnioski. Lakiery do paznokci są źródłem substancji niebezpiecznych z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność w ich stosowaniu, szczególnie dotyczy to osób dla których są one czynnikiem narażenia zawodowego jak to ma miejsce w przypadku kosmetyczek.

Słowa kluczowe: kosmetyki, rozpuszczalniki, estry, LZO, lakier