patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 01.10.2023
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(2): 88-93pldodaj do koszyka

Wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na przenikanie substancji czynnych przez skórę


Jacek Arct 1/, Anna Wóltańska 2/, Katarzyna Pytkowska 3/, Magdalena Krulikowska 4/

1/ Fundacja dr Seidla w Warszawie
2/ Politechnika Warszawska
3/ Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskej-Curie w Warszawie
4/ Henkel Polska

Streszczenie
Czwartorzędowe sole amoniowe podstawione resztami alkilowymi są powszechnie stosowane w kosmetyce jako środki przeciw mikroorganizmom oraz jako substancje kondycjonujące w preparatach do włosów. Jednocześnie ilość informacji na temat wpływu tych środków powierzchniowo czynnych na przenikanie innych substancji przez skórę jest niewielka. Zbadano szczegółowo wpływ związków amoniowych podstawionych jedną lub dwiema dlugołańcuchowymi grupami alkilowymi na przenikanie kwasu benzoesowego, jego bardziej lipofilowych pochodnych, niezjonizowanej lidokainy, diazepamu oraz anionu salicylowego. Wykazano, że badane sole amoniowe zwiększają znacznie szybkość przenikania innych związków szczególnie trudno przenikających pochodnych hydrofilowych. Oparte na wynikach tych badań spekulacje na temat mechanizmu działania soli amoniowych na procesy przenikania przez naskórek nie są do końca jasne. Nowsze badania dotyczące surfaktantów kationowych o budowie gemini zdają się potwierdzać zależności opisane w pracach wcześniejszych. Wydaje się, że ze względu na rozpowszechnienie surfaktantów kationowych w kosmetyce istnieje pilna potrzeba podjęcia systematycznych badań nad wpływem tych związków na przenikanie przez skórę innych surowców kosmetycznych.

Słowa kluczowe: przenikanie przez skórę, sole amoniowe, surfaktanty, lipofilowość, kwas benzoesowy, lidokaina, diazepam, salicylan