patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
poniedziałek, 08.03.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(3): 166-177pldodaj do koszyka

Ekstrakty z alg i roślin leczniczych (farmakopealnych) w pielęgnacyjnych i rewitalizujących skórę preparatach kosmetycznych


Marian M. Zgoda 1/, Janina Czarna-Badzioch 1/, Sławomira Nowak 2/, Justyna Kołodziejska 3/, Zbigniew Marczyński 4/

1/ Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
2/ Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Pracownia Kosmetyki Farmaceutycznej, Zakład Technologii Postaci Leku Katedry Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4/ Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Ekstrakty z alg i ich kompleksy wzbogacone ekstraktami roślinnymi, środkami leczniczymi i olejkami eterycznymi stanowiły podstawowe składowe preparatów do nawodnienia i rewitalizacji skóry. Vehicum dla morfologicznej struktury kosmetyków stanowiły kopolimery sieciowane wodorotlenkiem sodu lub trójetanoloaminą. W składzie hydrożelowych emulsji występują również oleje roślinne zawierające lipofilowe witaminy, kwasy omega i lecytynę.
Cel. Celem badań była ocena szybkości utraty lotnych składowych oraz oznaczenie zawartości wody w kosmetykach. Metodą Cassona oznaczono lepkość preparatów, która umożliwiła, po wyliczeniu topologicznego promienia cząsteczek "r" wybranych składników oszacowanie w warunkach aplikacji na granicy faz (skóra/preparat) współczynnika dyfuzji "D".
Materiał i metody. Przedmiotem badań były preparaty kosmetyczne typu hydrożelowej emulsji (o/w). Metodą grawimetryczną oznaczono w nich zawartość wody, a także lepkość i kinetykę utraty lotnych składowych. Dla wybranych związków organicznych wyliczono współczynnik dyfuzji do kompartmentu tkankowego.
Wyniki. Zawartość wody w badanych preparatach wynosi od 71,96% do 91,68%. Charakteryzują się one wysoką szybkością utraty wody w temp. 50,0°C i 37,0°C, co oznacza radykalny wzrost lepkości preparatu na granicy faz i spadek aż do zaniku wymiany masy na granicy faz. Uzyskane rezultaty umożliwiają opracowanie optymalnego czasu ekspozycji preparatów podczas zabiegu rewitalizacji skóry.
Wnioski. Parametry aplikacyjne badanych kosmetyków tj. szybkość utraty lotnych składowych i lepkość umożliwiają ustalenie optymalnego czasu ekspozycji hydrożelowej emulsji na granicy faz. Skład recepturowy badanych kosmetyków - mimo braku informacji o stężeniu składników, może poprzez efekt synergii sprzyjać rewitalizacji i nawodnieniu skóry.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, nawodnienie skóry, ekstrakty z alg, fitozwiązki, kwasy karboksylowe, olejki eteryczne