patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy

Polish Journal of Cosmetology

wydawane pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Kwartalnik Polish Journal of Cosmetology jest czasopismem recenzowanym o charakterze naukowym, publikującym w polskiej lub angielskiej wersji językowej artykuły przeglądowe i prace oryginalne na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektów kosmetologii i dziedzin pokrewnych, takich jak: dermatologia, immunologia, mikrobiologia, chemia, sensoryka.

Przedstawiane są także artykuły prezentujące firmy kosmetyczne oraz ich osiągnięcia technologiczne, produkty i zabiegi kosmetyczne.
Kwartalnik jest skierowany do grona ludzi zaangażowanych w badania naukowe z zakresu interdyscyplinarnie traktowanej kosmetologii, a także do praktyków - kosmetologów, lekarzy dermatologów, producentów przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.

Dystrybuowany jest poprzez:
  • prenumeratę (kosmetyczki, gabinety kosmetyczne, dermatologiczno-kosmetyczne, firmy, biblioteki naukowe, pracownicy nauki);
  • księgarnie medyczne;
  • wyższe studia kosmetyczne;
  • udział w konferencjach, zjazdach i targach.

Czasopismo zostało włączone do bazy czasopism naukowych Index Copernicus, nadano naszemu czasopismu punktację:  ICV 57.47 pkt oraz 5 pkt MEiN