patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2007, 10(3): 166-174pl,endodaj do koszyka

Ocena wpływu niektórych czynników zewnętrznych, nawyków żywieniowych, używek oraz kosmetyków na powstanie i przebieg trądziku różowatego


Barbara Raszeja-Kotelba, Ingrid Dadej-Michalska

Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu

Streszczenie
Wstęp. Etiopatogeneza trądziku różowatego nie została dotychczas jednoznacznie określona i wykazuje wieloczynnikowe uwarunkowania.
Cel. W pracy podjęto próbę oceny wpływu niektórych czynników środowiskowych, nawyków żywieniowych, używek, kosmetyków na przebieg trądziku różowatego.
Materiał i metody. Badaniami ankietowymi objęto 170 osób z trądzikiem różowatym. Pacjenci odpowiadali na pytania zadane w kwestionariuszu i następnie byli poddani podmiotowemu i przedmiotowemu badaniu dermatologicznemu i okulistycznemu.
Wyniki. Trądzik różowaty stwierdzono u 106 kobiet i 64 mężczyzn. Średni wiek wynosił 49 lat. U 69% pacjentów stwierdzono zmiany oczu. Wykazano, że u ponad 60% kobiet i mężczyzn spotkało się z przewlekłą sytuacją stresową, 50% osób obu płci było narażonych na ekspozycję promieniowania. Różne kosmetyki do pielęgnacji i oczyszczania skóry twarzy, używki, picie gorących napojów okazały się najbardziej niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na rozwój choroby.
Wnioski. W profilaktyce i leczeniu trądziku różowatego należy informować pacjentów o szkodliwości czynników zewnętrznych i stylu życia oraz konieczności ich eliminowania.

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, czynniki środowiskowe, nawyki żywieniowe, nałogi, niewłaściwa pielęgnacja skóry, kosmetyki