patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(4): 212-222pl,endodaj do koszyka

Glukozamina - właściwości, działanie farmakologiczne i zastosowanie w lecznictwie. Cz. 3. Absorpcja, dystrybucja, metabolizm, wydalanie (ADME) i przegląd badań analitycznych glukozaminy


Cecylia Mielczarek, Elżbieta Brzezińska, Dorota Kusztal

Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Glukozamina stale jest przedmiotem wielu badań, a stosowanie coraz nowszych leków inspiruje do poszukiwania nowych metod ich oznaczania. Ważnym jest, aby oznaczać glukozaminę zarówno w różnych preparatach, jak i u ludzi. Różne metody i techniki są wykorzystywane do badania różnych zmian i procesów zachodzących w organizmie człowieka: wchłanianie, biodostępność, dystrybucja, farmakokinetyka, metabolizm, wydalanie, toksyczność. Procesy te są ważne aby zrozumieć interakcję glukozaminy z innymi lekami.

Słowa kluczowe: glukozamina, farmakokinetyka, metody analityczne