patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(4): 265-271pldodaj do koszyka

Parametry reologiczne a dostępność farmaceutyczna substancji czynnych z glikolowego wyciągu z ziela arniki i chlorowodorku morfiny z bezwodnych maści absorpcyjnych


Grażyna Samczewska, Magdalena Piechota-Urbańska

Zakład Farmacji Stosowanej, Katedra Farmacji Stosowanej UM w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Brak na rynku farmaceutycznym preparatów dermatologicznych wykazujących równocześnie silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przyspieszające gojenie się ran, przyczynił się do podjęcia prób wytworzenia maści z bardzo silnym analgetykiem, działającym poprzez receptory opioidowe - chlorowodorkiem morfiny i z glikolowym wyciągiem z ziela arniki. Przeciwzapalne i przyspieszające proces gojenia się ran działanie przetworów z arniki opiera się nie tylko na lecznictwie empirycznym i na medycynie ludowej, lecz zostało udowodnione w badaniach na zwierzętach i w doświadczeniach przeprowadzanych in vitro.
Cel. Celem pracy było zaprojektowanie receptury bezwodnych maści absorpcyjnych z glikolowym wyciągiem z ziela arniki (GWA) i z glikolowym roztworem chlorowodorku morfiny (GCM), zbadanie ich pH, właściwości reologicznych oraz szybkości uwalniania substancji czynnych pochodzących z GWA przy braku w wytworzonych formulacjach chlorowodorku morfiny (CM) i w jego obecności.
Materiał i metodyka. Badaniom poddano cztery serie formulacji o zmiennej zawartości wazeliny białej i bezwodnej lanoliny, ale o stałej zawartości: glikolu propylenowego (podłoża), GWA (seria MA), GCM (seria MCl) i łącznie GWA i GCM (seria MACl). Rozsmarowywalność preparatów zbadano metodą ekstensometryczną. Metodą potencjometryczną zmierzono pH wytworzonych maści. Parametry lepkościowe wyznaczono przy użyciu reometru cyfrowego typu stożek-płytka. Badanie dostępności farmaceutycznej substancji czynnych pochodzących z GWA oraz chlorowodorku morfiny (CM) przeprowadzono metodą spektrofotometryczną
Wyniki. Na dostępność farmaceutyczną substancji czynnych zawartych w GWA oraz chlorowodorku morfiny ma wpływ zawartość procentowa lanoliny i jest ona najwyższa przy 16% udziałe lanoliny w badanych formulacjach. Nie zaobserwowano wpływu CM na proces uwalniania substancji z GWA, natomiast obecność GWA przyczyniła się do wzrostu dostępności farmaceutycznej CM.

Słowa kluczowe: maści absorpcyjne bezwodne, glikolowy wyciąg z ziela arniki, chlorowodorek morfiny, reologia, dostępność farmaceutyczna