patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 18.08.2022
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2016, 19(1): 56-58pldodaj do koszyka

Wpływ obecności polipeptydów w roztworze na transport transepidermalny wybranych barwników do włosów


Jacek Arct 1/, Monika Tomasiak 2/, Katarzyna Pytkowska 1/

1/ Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
2/ Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Streszczenie
Wstęp. Ostatnio w coraz większej liczbie kosmetyków spotyka się hydrolizaty protein. Związki te są dodawane jako środki nawilżające lub jako dodatki łagodzące działanie anionowych środków powierzchniowo czynnych. Brak jest doniesień na temat wpływu hydrolizatów protein na biodostępność składników czynnych.
Cel. Celem niniejszej pracy było określenie czy i w jaki sposób hydrolizaty protein mogą wpływać na przeznaskórkowy transport substancji o różnej polarności.
Materiały i metody. Metodą in vitro wykorzystując membrany lipidowe modelujace stratum corneum zbadano szybkość transportu transepidermalnego trzech barwników bezpośrednich, różniących się polarnością, w obecności hydrolizatów kolagenu o różnej masie cząsteczkowej.
Wyniki. Stwierdzono. że wszystkie hydrolizaty przyspieszały transport barwników. Stopień przyspieszenia zależał od masy cząsteczkowej hydrolizatu. Najbardziej przyspieszały przenikanie produkty o wysokim stopniu zhydrolizowania. Przyczyną tego efektu są prawdopodobnie oddziaływania aminokwasów z lipidami membrany.
Wnioski. Hydrolizaty protein należy stosować w kosmetykach z pewną ostrożnością ponieważ mogą one zwiększać biodostępność niektórych składników czynnych.

Słowa kluczowe: przenikanie, transport transepidermalny, hydrolizaty protein, substancje czynne, biodostęność kosmetyków