patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
sobota, 16.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2019, 22(2): 98-102pldodaj do koszyka

Kosmetyki proszkowe - rutyna czy wyzwanie?


Magdalena Nalepa 1,2/, Anna Laudańska-Maj 1,2/, Agnieszka Gadomska-Gajadhur 2/

1/ Bell Sp. z o.o. w Józefowie
2/ Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Streszczenie
Prasowane cienie do powiek, bronzery, pudry, rozświetlacze czy róże to produkty, które zaliczamy do grupy kosmetyków proszkowych. Wzrastające wymagania konsumentów wobec produktów kosmetyki kolorowej wpływają na ciągły rozwój tej gałęzi przemysłu, co wiąże się z szukaniem nowych, innowacyjnych metod produkcji. Standardowa metoda otrzymywania produktów proszkowych polega na sprasowaniu pod ciśnieniem mas otrzymanych z połączenia bazy formulacji, która składa się z surowców w formie sypkiej, z składnikami wiążącymi, tzw. lepiszczem. Użycie odpowiednich surowców pozwala na uzyskanie zamierzonych cech kosmetyku. Odmienne właściwości sensoryczne i aplikacyjne można uzyskać poprzez wzbogacenie formulacji o lotny rozpuszczalnik. Masa przyjmuje wtedy formę zawiesiny, która jest wprowadzana pod ciśnieniem do umieszczonej w maszynie matrycy o zaplanowanym kształcie, a następnie sprasowana. Produkt jest gotowy, gdy rozpuszczalnik całkowicie odparuje. Metoda rozpuszczalnikowa, ze względu na większą złożoność w porównaniu do metody standardowej, wymaga kontrolowania nie tylko ilości zastosowanej bazy i lepiszcza, ale także zawartości rozpuszczalnika oraz wpływu składników chemicznych modyfikujących lepkość. Zawarte w artykule informacje pozwalają zapoznać się z podstawami tworzenia formulacji produktów proszkowych oraz wskazują, jakie są kluczowe parametry kontroli procesu tworzenia produktów powstałych z zawiesinowych mas proszkowych.

Słowa kluczowe: kosmetyki proszkowe, prasowanie pod ciśnieniem, zawiesiny cząstek pigmentów, modyfikatory lepkości