patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
niedziela, 14.07.2024
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2020, 23(1): 27-34pldodaj do koszyka

Konsystencja jako parametr jakości hydrofobowych preparatów przeznaczonych do ochrony skóry


Agnieszka Kulawik-Pióro, Kinga Gibas, Emilia Osak

Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Streszczenie
Wprowadzenie. Hydrofobowe środki ochrony skóry oprócz skuteczności w zabezpieczaniu skóry przed niekorzystnymi skutkami pracy w tzw. środowisku mokrym, muszą spełniać odpowiednie kryteria konsumenckie aby być atrakcyjnym na rynku zbytu. Ze względu na swoje przeznaczenie bogate są one w składniki tłuszczowe o wysokich temperaturach wrzenia lub dużej lepkości, przez co trudno się rozprowadzają na skórze i mają ciężką konsystencję.
Cel. W pracy podjęto próbę oceny jakości hydrofobowych preparatów ochronnych stosując jako kryterium ich konsystencję oraz zdolność okluzji.
Materiał i metody. Badaniu poddano preparaty rynkowe typu emulsji i maści oraz wybrane podłoża maściowe. Stosując metody instrumentalne określono ich zdolność rozprowadzania, wyznaczono krzywe płynięcia, granicę płynięcia, lepkość oraz stopień przepuszczalności pary wodnej. Uzyskane wyniki porównano z wynikami testu probantów.
Wyniki. Przeprowadzone badania doświadczalne wykazały, że bardzo ważnym parametrem określającym jakość produktów hydrofobowych do ochrony skóry jest ich konsystencja. Zbyt twarda, będzie sprawiać trudności podczas wyciskania z opakowania i rozprowadzania na skórze, a zbyt miękka może nie utworzyć trwałej bariery mechanicznej na skórze. Jest także cecha decydującą o upodobaniu konsumentów. Miękka konsystencja ułatwia rozprowadzanie środków ochrony na skórze, powodując szybkie wchłanianie kosmetyku bez niekorzystnego wrażenia tłustości i kleistości.
Wnioski. Konsystencja wpływa na zdolności ochronne preparatu, na systematyczność jego stosowania oraz na atrakcyjność dla potencjalnego konsumenta - jest jednym z wyznaczników jakości hydrofobowych preparatów ochronnych. Badając konsystencję produktów można tak zaprojektować recepturę aby nie było powodu do wyboru pomiędzy działaniem kosmetyku a przyjemnością jego stosowania.

Słowa kluczowe: hydrofobowe preparaty ochronne, konsystencja, jakość produktów kosmetycznych